Παρασκεύη 02 Δεκ 2022
Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 12:20

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23-05-2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ41/22) αίτησης

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23-05-2022 (με αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ41/22) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα, να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου «Τμήμα Καλαμπάκα-Εγνατία (χ.θ. 137+500 έως χ.θ.175+000) του δεύτερου υποτμήματος από χ.θ. 17+500 έως χ.θ. 33+750 για το βόρειο αναβαλλόμενο τμήμα του Άξονα Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) εντός των ορίων των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Πηγαδίτσας και Κηπουρείου του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»...